Διεθνής Εταιρεία Γουίνικοτ - Ελληνική Ομάδα
                                   International Winnicott Association - Hellenic Group

Σεμινάρια

Κάντε κλικ στον κάθε τίτλο σεμιναρίου για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: Συνομιλίες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ